Niềng răng mắc cài kim loại điều trị hô cho khách hàng mất 2 răng số 6 hàm dưới và hỏng 1 răng cửa hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng hô, răng hàm trên chìa, góc nghiêng môi vẩu, cằm lẹm, mất 2 răng số 6 hàm dưới, hàm trên bọc sứ 1 răng cửa do răng này mọc thụt vào bên trong

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: hàm trên nhổ răng cửa bọc sứ và 1 răng số 4, hàm dưới kéo khít chỗ mất răng số 6, sau đó cắm vis kéo lùi toàn hàm dưới để kéo vào thêm 

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, răng cửa thẳng trục hơn, khớp cắn lồng múi ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ vẩu

 

Share: