Niềng răng khấp khểnh nặng, nhổ 4 răng tạo chỗ, dùng mắc cài mặt lưỡi ở hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn cả hai hàm, hàm trên thiếu chỗ nhiều, nụ cười mất thẩm mỹ do răng khấp khểnh, răng cửa cắn chéo, đường giữa 2 hàm lệch nhau

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 3 răng số 4 và 1 răng số 5 bị sâu, sắp đều lại răng, hàm dưới dùng mắc cài pha lê

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, độ cắn phủ bình thường, đường giữa 2 hàm trùng nhau

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết tình trạng lộn xộn, đường giữa cân đối hơn, hết khớp cắn ngược răng cửa, nụ cười đẹp hơn nhiều

Share: