Niềng răng khấp khểnh nặng, khớp cắn rất sâu bằng mắc cài mặt lưỡi 2 rãnh, nhổ 2 răng số 4 cùng bên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nặng ở bên trái cả hai hàm, thiếu chỗ nhiều, góc nghiêng đẹp, khớp cắn sâu, đường giữa răng cửa lệch sang trái

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: sau khi cân nhắc kỹ các phương án, bác sĩ quyết định nhổ 2 răng số 4 bên trái, tạo chỗ sắp đều răng. Bên phải cắm vis kéo lùi toàn hàm.

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: độ cắn phủ bình thường, răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, đường giữa răng cửa cân với mặt

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khớp cắn sâu, hết khấp khểnh, nụ cười đẹp hơn, đường giữa cân đối hơn

Share: