Niềng răng khấp khểnh, hô, khớp cắn sâu, nhổ 4 răng dùng mắc cài pha lê tự đóng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh lộn xộn, nụ cười thiếu thẩm mỹ, góc nghiêng hơi hô, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ 4 răng tạo chỗ sắp đều răng, kéo lùi răng cửa giảm hô, hàm trên cắm 2 vis để kéo tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng đều đẹp, trục răng thẳng, khớp cắn lồng múi ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: hết khấp khểnh, răng đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn hẳn, khớp cắn đỡ sâu, góc nghiêng đỡ hô

Share: