Niềng răng khấp khểnh dùng mắc cài kim loại tự khóa, nhổ răng số 4

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh lộn xộn, hàm trên thiếu chỗ nhiều, răng nanh khểnh

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng tạo chỗ sắp đều răng, không dùng vis

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, hết khấp khểnh

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đều hơn, nụ cười đẹp hơn

Share: