Niềng răng hô, thưa bằng mắc cài mặt lưỡi nhổ 4 răng hoàn thành sau 2 năm

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng thưa răng cửa làm mất tự tin khi cười, răng hai hàm đều hơi chìa, góc nghiêng hơi hô

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: vì khách hàng muốn kéo răng vào nên bác sĩ đưa ra phương án nhổ 4 răng số 4, dùng mắc cài mặt lưỡi Hàn Quốc 2 rãnh

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều đẹp, khớp cắn lồng múi ổn định, răng cửa thẳng trục, các răng khít nhau

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng khít không còn khe thưa, răng đỡ chìa, góc nghiêng đỡ hô

Share: