Niềng răng hô sử dụng mắc cài pha lê buộc chun Hàn Quốc thay đổi rõ rệt

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: Răng hai hàm đều chìa. Góc nghiêng bị hô. Môi dày

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: Nhổ 4 răng số 4, kéo lui răng cửa giảm hô. Hàm trên cắm 2 vis để hỗ trợ kéo tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: Răng đều đẹp, thẳng trục. Khớp cắn lồng múi chuẩn.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: Răng đỡ chìa, cười đỡ bị nhiều răng. Góc nghiêng thấy giảm hô nhiều, cằm hết lẹm.

 

Share: