Niềng răng hô, lộn, xộn, nhổ 4 răng dùng mắc cài pha lê Hàn Quốc

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa, hàm dưới lộn xộn, góc nghiêng hô

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ 4 răng, cắm vis kéo lùi răng cửa hàm trên

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng cửa thẳng trục, khớp cắn lồng múi ổn định, nụ cười đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: răng hết chìa, hết khấp khểnh, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ hô hẳn, có rãnh môi cằm

Share: