Niềng răng hô, lộn xộn, nhổ 4 răng dùng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn, răng cửa chìa, góc nghiêng hô

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4  răng để tạo chỗ sắp đều răng và kéo lùi răng cửa giảm hô

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều đẹp, khớp cắn lồng múi ổn định, trục răng thẳng hơn

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết tình trạng khấp khểnh, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng hết hô

Share: