Niềng răng hô, lộn xộn, khớp cắn sâu dùng mắc cài mặt lưỡi, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn cả hai hàm, răng cửa hàm trên chìa, góc nghiêng môi hơi nhô, khớp cắn hơi sâu

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, kéo lùi răng cửa và sắp đều răng, hàm trên cắm vis để kéo vào nhiều hơn

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, độ cắn phủ lý tưởng, không bị cắn chìa. 

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, hết khấp khểnh, hết khớp cắn sâu, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng môi đỡ nhô

Share: