Niềng răng hô, lộn xộn, khớp cắn sâu dùng mắc cài kim loại tự buộc có nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng cảm thấy bị hô, răng cửa hàm trên chìa, hàm dưới lộn xộn, khớp cắn sâu, góc nghiêng môi nhô

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng số 4, hàm trên cắm 2 vis để kéo lui tối đa, có mài kẽ răng để giảm tam giác đen

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, răng cửa thẳng trục

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, hết khấp khểnh, đỡ khớp cắn sâu, góc nghiêng nhìn đỡ vẩu

Share: