Niềng răng hô, lộn xộn, khớp cắn hở bằng mắc cài kim loại

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa ra trước, khớp cắn hở, răng cửa hai hàm không chạm nhau, góc nghiêng thấy môi nhô

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 2 răng số 4 hàm trên để chỉnh hô hàm trên, sử dụng mắc cài Jaintek Hàn Quốc. 

Kết quả niềng răng mắc cài kim loại: răng đều đẹp, răng cửa thẳng trục. Vì khách hàng đột ngột quyết định đi du học nên khớp cắn  chưa hoàn thiện chuẩn. Thời gian niềng mới chỉ 1 năm.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa hàm trên đỡ chìa, không còn tình trạng khớp cắn hở, góc nghiêng thấy đỡ hô rõ rệt.

Share: