Niềng răng hô, lộn xộn bằng mắc cài mặt lưỡi ở hàm trên, nhổ 4 răng cắm 2 vis

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng hô, góc nghiêng môi nhô, cằm lẹm, răng cửa chìa ra ngoài, lộn xộn

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng tạo chỗ kéo lùi răng cửa và sắp đều răng, hàm trên cắm 2 minivis

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, răng cửa thẳng hơn, khớp cắn tốt

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ hô

Share: