Niềng răng hô, khấp khểnh nhẹ bằng phương pháp di xa, không cần nhổ răng số 4

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hơi khấp khểnh, 2 răng cửa hơi vênh, răng hơi to, răng cửa chìa ra trước, môi hơi nhô.

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: vì khách hàng khấp khểnh và hô nhẹ nên lựa chọn phương án điều trị nhổ răng số 8 (răng khôn) để di xa, không nhổ răng số 4. Nếu nhổ răng số 4 dễ bị móm.

Kết quả niềng răng mắc cài pha lê: răng đều đẹp, cân đối, khớp cắn lồng múi tốt, răng cửa thẳng trục không chìa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: răng đều hơn, không còn bị vênh, răng cửa đỡ chìa hẳn, nụ cười đẹp hơn do răng thu vào, góc nghiêng đỡ hô mà không bị móm.

Share: