Niềng răng hô, khấp khểnh, hỏng răng số 6 bằng mắc cài mặt lưỡi

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh, 2 răng cửa bị vênh, răng chìa, môi nhô, góc nghiêng hô, đã hỏng 1 răng số 6 hàm trên

Phương án niềng răng mặt trong: nhổ 3 răng số 4 và 1 răng số 6 bị hỏng để tạo khoảng sắp đều răng và kéo lùi răng cửa chữa hô

Kết quả niềng răng mặt trong: răng đều đẹp cân đối, khớp cắn lồng múi tốt, cung duy trì dán cả hai hàm

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mặt trong: răng đều hơn, nụ cười tự tin hơn hẳn, góc nghiêng thấy đỡ hô, môi đỡ nhô ra trước

Share: