Niềng răng hô, cười hở lợi dùng mắc cài kim loại, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng hô, để tự nhiên không ngậm được mồm, khi cười hơi hở lợi, góc nghiêng môi vẩu, cằm lẹm

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng số 4 tạo chỗ, hàm trên cắm 2 vít để kéo lùi tối đa. 

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa được kéo thẳng trục, khớp cắn lồng múi ổn định, cung duy trì cố định dán cả hai hàm

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn do răng thu vào và đỡ hở lợi, góc nghiêng thấy môi đỡ vẩu, cằm đỡ lẹm

Share: