Niềng răng hô có nhổ 4 răng số 4 bằng mắc cài pha lê

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hai hàm đều chìa, góc nghiêng môi nhô, môi để tự nhiên không ngậm kín

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ 4 răng số 4, kéo lùi răng cửa hai hàm

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng thẳng trục, khớp cắn lồng múi ổn định, góc nghiêng đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: răng đỡ chìa, môi đã có thể ngậm kín, góc nghiêng thấy môi đỡ vẩu nhiều, mũi và cằm cao hơn

Share: