Niềng răng hô cho trường hợp thiếu 2 răng cửa dưới bằng mắc cài kim loại

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: thiếu 2 răng cửa hàm dưới, răng cửa hàm trên chìa ra ngoài, góc nghiêng thấy môi nhô

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 2 răng số 4 hàm trên để kéo lui răng cửa hàm trên, hàm dưới thiếu răng nên không cần nhổ

Kết quả niềng răng mắc cài kim loại: răng đều đẹp, khớp cắn ổn định, cung duy trì dán cả 2 hàm

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa hàm trên đỡ chìa hẳn, nụ cười tự tin hơn, góc nghiêng đỡ hô

Share: