Niềng răng hô cho khách hàng nữ 41 tuổi hoàn thành sau hơn 1 năm

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hai hàm đều chìa ra ngoài, khớp cắn gần đối đầu, góc nghiêng môi nhô nhiều

Phương án niềng răng: vì một răng số 5 đã bị hỏng nên phương án điều trị là nhổ cả 4 răng số 5. Mức độ kéo vào vừa phải vì khách hàng đã lớn tuổi, nếu kéo nhiều sẽ bị móm.

Kết quả niềng răng mặt trong: răng đều đẹp, cân đối, khớp cắn lồng múi tốt. Răng cửa thẳng, góc nghiêng không còn bị hô.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mặt trong: răng đỡ chìa hẳn, môi giảm hẳn độ nhô, cằm nhìn rõ hơn.

Share: