Niềng răng hô cho khách hàng mất răng số 6 hàm dưới, sử dụng mắc cài pha lê

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh:  khách hàng có tình trạng hô, răng cửa hàm trên chìa nhiều, hơi khấp khểnh, đã mất 1 răng số 6 hàm dưới bên trái. Góc nghiêng môi nhọn.

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ 3 răng số 4 và 1 răng số 6 để kéo lùi răng cửa và sắp đều răng.

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: khớp cắn lồng múi chuẩn, răng đều đẹp, góc nghiêng hài hòa, đường giữa cân đối

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: hết lệch đường giữa 2 hàm, răng đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng môi hết nhô

Share: