Niềng răng hô cho khách hàng mất 3 răng hàm bằng mắc cài kim loại tự buộc

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng thấy bị vẩu, môi nhô ra trước nhiều, góc nghiêng không đẹp. Hàm dưới có khe thưa do mất 2 răng hàm số 6. Hàm trên mất 1 răng hàm số 7 bên phải.

Phương án niềng răng mắc cài kim loại tự buộc: Nhổ 1 răng số 4 hàm trên bên trái và kéo đóng khoảng mất răng hàm ở các cung răng còn lại để kéo lui răng cửa chữa hô. Hàm dưới bên phải không có răng khôn nên phải trồng 1 implant.

Kết quả niềng răng mắc cài kim loại tự khóa: răng đều đẹp cân đối, không bị răng thưa. Khớp cắn ổn định.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại tự đóng: răng hết thưa, đỡ chìa, nụ cười hài hòa hơn do răng không bị nhô ra ngoài, góc nghiêng thấy đỡ hô nhiều

Share: