Niềng răng hô cho khách hàng mất 1 răng số 6 hàm dưới, có nhổ thêm 3 răng số 4

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng cảm thấy răng chìa, góc nghiêng bị hô, đã mất 1 răng số 6 hàm dưới bên trái

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ thêm 3 răng số 4, kéo khít chỗ mất răng số 6 để không phải trồng răng giả

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, răng cửa thẳng trục không chìa, khớp cắn ổn định, nụ cười đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng hết chìa, nụ cười đỡ bị mồm toàn răng, góc nghiêng đỡ hô

Share: