Niềng răng hô cho bạn nữ mất răng hàm số 6 hàm dưới

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa bị vênh và chìa ra ngoài, môi hơi nhô, đã mất 1 răng hàm số 6 hàm dưới bên phải

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 3 răng số 4 để tạo chỗ trống kéo lui răng cửa, kết hợp kéo đóng khoảng răng hàm số 6 hàm dưới bị mất

Kết quả niềng răng mắc cài kim loại: răng đều đẹp cân đối, khớp cắn lồng múi chuẩn, nụ cười và góc nghiêng đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đều hơn không còn bị vênh, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đạt chuẩn Hàn, môi đỡ nhô

 

Share: