Niềng răng hô, chìa dùng mắc cài kim loại, nhổ 4 răng số 4

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng bị hô, môi nhọn, răng chìa, khớp cắn hạng II

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng số 4, tạo khoảng trống kéo lùi răng cửa, hàm trên cắm 2 vis để kéo chỉnh về khớp cắn hạng I

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng thẳng trục, khớp cắn lồng múi ổn định, nụ cười đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, khớp cắn hạng II về hạng I, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng thấy môi đỡ nhô

Share: