Niềng răng hô, cằm lẹm bằng mắc cài kim loại tự buộc

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hô hàm trên, cằm lẹm, mất răng hàm số 6 hàm trên bên phải và hàm dưới bên trái.

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ răng số 6 hàm dưới bên phải đã bọc sứ và răng số 4 hàm trên bên trái, hàm trên kéo lui tối đa để giảm hô

Kết quả niềng răng mắc cài kim loại: răng đều đẹp, đỡ hô, khách hàng yêu cầu tháo mắc cài quá sớm vì lý do riêng nên khớp cắn chưa được chuẩn.

So sánh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đều hơn, đỡ chìa, môi đỡ nhô, cằm dài hơn.

Share: