Niềng răng hô bằng mắc cài pha lê nhổ 4 răng số 4

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng răng chìa, góc nghiêng môi nhô nhiều

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ 4 răng số 4, cắm 2 vis ở hàm trên để kéo vào tối đa. Dùng mắc cài Ice Line pha lê trong suốt Hàn Quốc

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: Răng cửa thẳng trục, khớp cắn lồng múi chuẩn. Cung duy trì cố định dán cả hai hàm

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: răng đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng thấy đỡ hô nhiều

Share: