Một trường hợp răng khấp khểnh nặng, khớp cắn đối đầu được khắc phục bằng mắc cài kim loại, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nặng, thiếu chỗ nhiều, đường giữa  2 hàm lệch nhau nhiều, nụ cười kém thẩm mỹ, khớp cắn đối đầu

 

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng, tạo chỗ sắp đều răng và điều chỉnh khớp cắn

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi tốt, có độ cắn phủ

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết khấp khểnh, hết tình trạng khớp cắn đối đầu, nụ cười đẹp hơn

Share: