Một trường hợp hô được niềng răng mặt lưỡi thành công sau gần 2 năm

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa chìa, môi nhô, miệng khó ngậm kín

Phương án niềng răng mặt trong: nhổ 4 răng số 4, hàm trên cắm 2 vis để kéo lui tối đa.

Kết quả niềng răng mặt trong: răng đều đẹp, khớp cắn lồng múi tốt.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mặt trong: răng cửa đỡ chìa, môi bớt dày, có thể ngậm miệng dễ dàng, nụ cười hài hòa hơn, góc nghiêng đỡ hô nhiều.

Share: