Một ca vẩu, răng chìa nhiều, lộn xộn được khắc phục nhờ niềng răng mắc cài mặt lưỡi, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa chìa nhiều, răng lộn xộn, góc nghiêng thấy môi nhô 

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, kéo lủi răng cửa vào, hàm trên cắm 2 vis

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: trục răng thẳng, khớp cắn lồng múi tốt, góc nghiêng chuẩn không hô

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng hết chìa, hết lộn xộn, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng hết vẩu

Share: