Một ca răng thưa, góc nghiêng vẩu được niềng răng mắc cài kim loại tự đóng thành công, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa thưa, chìa, góc nghiêng thấy môi dày và hô

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa 2 hàm vào, không dùng vis

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, trục răng thẳng, các răng khít nhau, góc nghiêng hài hòa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, hết tình trạng răng thưa, nụ cười đẹp hơn hẳn, góc nghiêng thấy môi đỡ dày, đỡ vẩu hẳn

Share: