Một ca răng lộn xộn, khớp cắn sâu được sắp đều thành công bằng mắc cài mặt trong, nhổ 2 răng hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: răng khấp khểnh lộn xộn cả 2 hàm, hàm trên thiếu chỗ nhiều, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2 răng hàm trên tạo khoảng sắp đều lại răng

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, đường giữa cân đối, khớp cắn lồng múi ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết tình trạng lộn xộn, răng cửa thẳng trục hơn, nụ cười đẹp lên nhiều lần