Một ca răng khểnh như ma cà rồng được sắp đều lại dùng mắc cài mặt trong ở hàm trên, mắc cài pha lê ở hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: hàm trên răng khấp khểnh, hàm dưới thiếu 2 răng cửa, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2 răng số 4 hàm trên tạo chỗ sắp đều răng, hàm trên cắm 2 vis

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, độ cắn trùm vừa phải, nụ cười hài hòa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, đỡ khớp cắn sâu, nụ cười đẹp hơn ngàn vạn lần