Một ca răng chìa như mái hiên, lộn xộn được khắc phục sử dụng mắc cài mặt lưỡi ở hàm trên, pha lê hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng 2 hàm lộn xộn, răng cửa hàm trên chìa hẳn ra trước như mái hiên, môi nhô

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, cắm 2 vis hàm trên để kéo lùi răng cửa tối đa, sắp đều răng 2 hàm

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn ổn định, trục răng thẳng, góc nghiêng hài hòa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng hết chìa, góc nghiêng thấy môi phẳng lại, hết hô

Share: