Một ca niềng răng mặt trong khắc phục răng lộn xộn không cần nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: răng lộn xộn cả hai hàm, làm nụ cười kém duyên

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: sắp đều răng, cắm vis kéo lùi toàn hàm giảm chìa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi tốt, trục răng cửa đỡ chìa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, đỡ lệch đường giữa 2 hàm, nụ cười đẹp lên nhiều lần