Một ca hô, răng khểnh, chìa được khắc phục bằng chỉnh nha mắc cài mặt trong hoàn thành sau hơn 1 năm

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: răng khấp khểnh, răng cửa chìa, đường giữa 2 hàm lệch nhau, góc nghiêng vẩu khá nặng

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, tạo chỗ kéo lùi răng cửa 2 hàm, hàm trên cắm vis để kéo vào tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều đẹp, đường giữa cân đối, trục răng thẳng, góc nghiêng chuẩn

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, răng cửa thẳng hơn, nụ cười đẹp hơn do răng đều, góc nghiêng đỡ vẩu hẳn