Một ca hô, khấp khểnh, khớp cắn sâu được điều trị bằng mắc cài kim loại, có nhổ răng tạo khoảng trống

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng môi nhô, khớp cắn sâu, răng khấp khểnh, hàm trên răng chìa

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng số 4, hàm trên cắm 2 vis để kéo lùi răng cửa tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, đường giữa cân đối, độ cắn phủ lý tưởng

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết khấp khểnh, răng hết chìa, hết cắn sâu, góc nghiêng đỡ hô rõ rệt

Share: