Một ca hô khá nặng, hàm dưới lùi cải thiện đáng kể sau khi chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: răng lộn xộn, răng cửa chìa, góc nghiêng thấy môi vẩu khá nặng

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, tạo chỗ kéo lùi răng cửa 2 hàm giảm hô, hàm trên cắm 2 vis

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, độ cắn trùm cắn chìa lý tưởng

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng hết chìa, hết khấp khểnh, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ hô đáng kể