Một ca hô hàm trên khớp cắn sâu được khắc phục bằng mắc cài kim loại thường, nhổ 2 răng hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh:  hô hàm trên, khớp cắn sâu, góc nghiêng thấy phần môi trên nhô hẳn ra, răng cửa bị vênh

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 2 răng số 4 hàm trên kéo lùi răng cửa vào, hàm dưới làm phẳng cung răng

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, trục răng thẳng, độ cắn trùm bình thường, khớp cắn lồng múi ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết cắn sâu, hết khấp khểnh, răng không còn bị chìa, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng thấy phần môi trên không còn vẩu

Share: