Một ca hô được điều trị thành công bằng mắc cài mặt lưỡi hàm trên và mắc cài pha lê hàm dưới nhổ 4 răng

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa 2 hàm, hàm trên cắm 2 vis để kéo tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, trục răng thẳng

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng hết chìa, nụ cười đẹp lên nhiều, góc nghiêng đỡ hô 90%

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: góc nghiêng vẩu, môi nhô, răng cửa chìa

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa 2 hàm, hàm trên cắm 2 vis để kéo tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, trục răng thẳng

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng hết chìa, nụ cười đẹp lên nhiều, góc nghiêng đỡ hô 90%