Môi đỡ vẩu sau khi niềng răng mắc cài pha lê nhổ 4 răng chữa hô

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng vẩu nhiều, môi nhọn hẳn, để tự nhiên không ngậm kín môi, răng hơi chìa

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ 4 răng số 4 kéo lùi răng cửa 2 hàm

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng cửa thẳng trục, khớp cắn lồng múi ổn định, góc nghiêng đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: miệng có thể ngậm kín khi thả lỏng, khi cười răng thu vào không bị mồm toàn răng, góc nghiêng môi đỡ nhô hẳn

Share: