Khắc phục tình trạng môi nhô sau khi niềng răng mặt trong nhổ 4 răng kéo lùi răng cửa giảm hô

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng môi hơi nhọn, khớp cắn hơi sâu, 

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng tạo khoảng trống kéo lùi răng cửa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng cửa được kéo lùi, khớp cắn lồng múi ổn định,

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng thẳng hơn, đỡ cắn chìa, góc nghiêng thấy môi đỡ nhô

Share: