Góc nghiêng đẹp sau khi niềng răng mắc cài pha lê nhổ 4 răng chữa hô

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng thấy bị hô, góc nghiêng môi nhô ra trước, cằm lẹm, răng hơi chìa

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ 4 răng số 4, dùng mắc cài pha lê kéo răng cửa vào để giảm hô

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng cửa thẳng trục, khớp cắn lồng múi chuẩn, góc nghiêng đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: răng đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn không lộ quá nhiều răng, góc nghiêng không còn bị hô, cằm hết lẹm

Share: