Điều trị răng khểnh & hô bằng mắc cài mặt lưỡi tự buộc

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh không đều và bị chìa nên nụ cười không được thẩm mỹ lắm, góc nghiêng thấy miệng bị nhô. Đường giữa cung răng 2 hàm không trùng nhau

Phương án niềng răng mặt trong: nhổ 4 răng số 4 để có khoảng trống sắp đều răng và kéo lui răng cửa giảm hô, sử dụng mắc cài mặt trong tự buộc In-Ovation L

Kết quả niềng răng mặt trong: răng đều đẹp cân đối, khớp cắn lồng múi tốt, cung duy trì dán cả hai hàm

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mặt trong: răng đều hơn, đỡ chìa, nụ cười tự tin hơn hẳn, mặt V-line hơn, góc nghiêng thấy rõ sự cải thiện, miệng đỡ hô hẳn, mũi và cằm nhìn cao hơn.

Share: