Chỉnh nha mặt lưỡi một ca răng lộn xộn, hô nhẹ nhỉ trong 10 tháng

Chỉnh nha mặt lưỡi một ca răng lộn xộn, hô nhẹ nhỉ trong 10 tháng

Chỉnh nha mặt lưỡi một ca răng lộn xộn, hô nhẹ nhỉ trong 10 tháng
Phương án Chỉnh nha: không nhổ răng, di xa toàn bộ hai hàm bằng minivis. Do răng cửa khá to và hình tam giác nên cần mài chỉnh lại hình thể. Sử dụng mắc cài mặt lưỡi CLB đa rãnh.

Niềng răng mặt lưỡi một ca răng lộn xộn, hô nhẹ nhỉ trong 10 tháng
Chỉnh nha mặt lưỡi một ca răng lộn xộn, hô nhẹ nhỉ trong 10 tháng
Kết quả Chỉnh nha: răng đều đẹp, đường giữa cân đối. Răng cửa được kéo thẳng. Khớp cắn lồng múi tốt. Cung duy trì dán ở cả hai hàm.

Niềng răng mặt lưỡi một ca răng lộn xộn, hô nhẹ nhỉ trong 10 tháng
Chỉnh nha mặt lưỡi một ca răng lộn xộn, hô nhẹ nhỉ trong 10 tháng
So sánh ảnh trước và sau Chỉnh nha mặt trong: Răng đều hơn hẳn, không còn lệch đường giữa. Răng cửa bớt chìa. Nụ cười hài hòa. Góc nghiêng có giảm hô nhẹ, môi lùi vào và cằm dài hơn một chút.

Niềng răng mặt lưỡi một ca răng lộn xộn, hô nhẹ nhỉ trong 10 tháng
Chỉnh nha mặt lưỡi một ca răng lộn xộn, hô nhẹ nhỉ trong 10 tháng

Niềng răng mặt lưỡi một ca răng lộn xộn, hô nhẹ nhỉ trong 10 tháng

Share: