Chỉnh nha mặt lưỡi bệnh nhân vẩu hai hàm có sử dụng minivis

Tóm tắt

Bệnh nhân 28 tuổi đến khám với lý do chính là các răng bị chìa ra trước. Khám ngoài mặt và trong miệng cho thấy sai khớp cắn Loại II xương, nét mặt nghiêng lồi, kiểu tăng trưởng theo chiều ngang, môi không đóng kín tự nhiên, vẩu môi, khớp cắn sâu, chen chúc nhóm răng trước hàm trên và hàm dưới (Hình 1). Bệnh nhân làm trong ngành truyền thông nên muốn sử dụng phương pháp chỉnh nha không lộ. Sau khi tư vấn, bệnh nhân lựa chọn chỉnh nha mặt lưỡi.

Hình 1 Trước điều trị chỉnh nha mặt lưỡi

 

Khám ngoài mặt

Khuôn mặt đối xứng hai bên, nét mặt nghiêng lồi, môi không đóng kín tự nhiên, rãnh môi cằm sâu, và giảm chiều cao tầng mặt dưới phía trước.

Khám chức năng

Không phát hiện thấy bất thường.

Khám trong miệng

Tương quan răng nanh và răng hàm lớn Loại II, các răng phía trước hàm trên và hàm dưới chen chúc và nghiêng ra trước, khớp cắn sâu.

 

 

Phân tích mẫu

 • Cung răng trên: Vẩu, chen chúc và xoay răng 33, 42, 43
 • Cung răng trên: Vẩu, chen chúc, xoay răng 22, 23, răng 13 nằm lệch ngoài và răng 12 lệch trong
 • Khớp cắn theo chiều trước sau: độ cắn chìa 6-7 mm, tương quan răng nanh và răng hàm lớn Loại II
 • Khớp cắn theo chiều đứng: khớp cắn sâu
 • Khớp cắn theo chiều ngang: không thấy bất thường

Phân tích phim

Phim toàn cảnh: không thấy bất thường

Phim sọ nghiêng

 • Tương quan hai hàm theo chiều trước sau: tương quan xương Loại II
 • Tương quan hai hàm theo chiều đứng: giảm chiều cao tầng mặt dưới phía trước
 • Kiểu tăng trưởng theo chiều ngang
 • Tương quan răng: Các răng trước hàm trên và hàm dưới chìa với tương quan răng hàm và răng nanh Loại II
 • Nét mặt nghiêng: Lồi

Kế hoạch điều trị với chỉnh nha mặt lưỡi

 

 • Chỉnh nha mặt lưỡi có nhổ răng: 14, 24 và 42 (điều trị ngụy trang)
 • Khí cụ: mắc cài mặt lưỡi Incognito cá nhân hóa – hệ thống dây cung CAD/CAM
 • Làm thẳng và làm phẳng hai hàm
 • Giảm độ vẩu và chen chúc
 • Đạt được tương quan răng hàm Loại II và răng nanh Loại I với độ cắn chìa và độ cắn trùm lý tưởng.
 • Giải quyết chen chúc răng hai hàm
 • Cải thiện thẩm mỹ nét mặt nghiêng và thiết lập khớp cắn ổn định

Quy trình điều trị

Bắt đầu quy trình chỉnh nha mặt lưỡi, tiến hành gắn mắc cài mặt lưỡi lên cả hai hàm, bỏ qua các răng dự định nhổ: 14, 24 và 42. Đi dây theo trình tự NiTi 0.012″, 0.014″, 0.016″, 0.016″ x 0.022″, TMA 0.016″ x 0.022″ (Hình 2).

Hình 2 Dây cung NiTi .016″ ở cả hai hàm

Nhổ răng 14, 24, cắm minivis ở hàm trên và kéo lùi khối răng trước trên hook (Hình 3).

Hình 3 Kéo lùi khối 6 răng trước bằng minivis và hook.

Hoàn thiện và tinh chỉnh với dây TMA 0.016″ (Hình 4).

Hình 4 Hoàn thiện chỉnh nha mặt lưỡi với dây TMA 0.016″

Kết quả điều trị

 • Giải quyết chen chúc ở nhóm răng trước hàm trên và hàm dưới nhờ chỉnh nha mặt lưỡi
 • Giảm vẩu răng hai hàm bằng chỉnh nha mặt lưỡi
 • Thiết lập được độ torque tối ưu
 • Thiết lập được tương quan răng hàm lớn Loại II và răng nanh Loại I
 • Đạt được độ cắn trùm và độ cắn chìa lý tưởng thông qua chỉnh nha mặt lưỡi
 • Đạt được thẩm mỹ tốt ở nhóm răng cửa và nét mặt nghiêng hài hòa, khớp cắn lồng múi tốt (Hình 5).

Hình 5 Sau khi kết thúc điều trị chỉnh nha mặt lưỡi.

Share: