Chỉnh nha khểnh, lộn xộn hoàn thành sau 1,5 năm bằng mắc cài mặt trong

Chỉnh nha khểnh, lộn xộn hoàn thành sau 1,5 năm bằng mắc cài mặt trong

Chỉnh nha khểnh, lộn xộn hoàn thành sau 1,5 năm bằng mắc cài mặt trong

Tinh trạng trước khi Chỉnh nha: răng khấp khểnh, lộn xộn nhẹ, hơi hô nhẹ, khớp cắn hạng II. Lệch đường giữa hai hàm.

Niềng răng khểnh, lộn xộn hoàn thành sau 1,5 năm bằng mắc cài mặt trong
Chỉnh nha khểnh, lộn xộn hoàn thành sau 1,5 năm bằng mắc cài mặt trong
Phương án Chỉnh nha: dùng mắc cài mặt lưỡi. Chỉ nhổ răng khôn. Sắp đều răng và mài kẽ nhẹ. Di xa hai hàm bằng minivis.

Niềng răng khểnh, lộn xộn hoàn thành sau 1,5 năm bằng mắc cài mặt trong
Chỉnh nha khểnh, lộn xộn hoàn thành sau 1,5 năm bằng mắc cài mặt trong
Kết quả Chỉnh nha: Răng đều đặn, cân đối, không còn bị lệch đường giữa. Khớp cắn lồng múi tốt. Nụ cười đẹp, góc nghiêng hài hòa.

Niềng răng khểnh, lộn xộn hoàn thành sau 1,5 năm bằng mắc cài mặt trong
Chỉnh nha khểnh, lộn xộn hoàn thành sau 1,5 năm bằng mắc cài mặt trong
So sánh ảnh trước và sau niềng: răng đều hơn, bớt chìa hơn ban đầu, nên nụ cười đẹp hơn. Góc nghiêng có đỡ hô một chút, cằm dài hơn một chút.

Niềng răng khểnh, lộn xộn hoàn thành sau 1,5 năm bằng mắc cài mặt trong
Chỉnh nha khểnh, lộn xộn hoàn thành sau 1,5 năm bằng mắc cài mặt trong

Share: