Chỉnh nha đóng kín khe thưa lớn sau khi nhổ răng kẹ cho khách hàng 38 tuổi

Chỉnh nha đóng kín khe thưa lớn sau khi nhổ răng kẹ cho khách hàng 38 tuổi

Tình trạng trước niềng: nhiều khe thưa ở cả hai hàm. Giữa hai răng cửa có 1 răng kẹ vừa nhổ do lung lay, đang được che lại bằng cầu dán tạm. Răng cửa hai hàm đều hơi chìa.

Niềng răng đóng kín khe thưa lớn sau khi nhổ răng kẹ cho khách hàng 38 tuổi
Chỉnh nha đóng kín khe thưa lớn sau khi nhổ răng kẹ cho khách hàng 38 tuổi
Phương án Chỉnh nha: tháo bỏ cầu tạm, kéo khít các khe thưa ở cả hai hàm, sử dụng mắc cài pha lê.

Niềng răng đóng kín khe thưa lớn sau khi nhổ răng kẹ cho khách hàng 38 tuổi
Chỉnh nha đóng kín khe thưa lớn sau khi nhổ răng kẹ cho khách hàng 38 tuổi
Kết quả Chỉnh nha: các khe thưa đóng khít hoàn toàn. Răng đều đặn, cân đối. Cung duy trì cố định được dán ở cả hai hàm tránh tái phát khe thưa. Nụ cười hài hòa.

Niềng răng đóng kín khe thưa lớn sau khi nhổ răng kẹ cho khách hàng 38 tuổi
Chỉnh nha đóng kín khe thưa lớn sau khi nhổ răng kẹ cho khách hàng 38 tuổi
So sánh trước và sau Chỉnh nha bằng mắc cài pha lê: khoảng trống lớn do răng kẹ được kéo khít, răng đỡ chìa hẳn. Cung cười đẹp.

Niềng răng đóng kín khe thưa lớn sau khi nhổ răng kẹ cho khách hàng 38 tuổi
Chỉnh nha đóng kín khe thưa lớn sau khi nhổ răng kẹ cho khách hàng 38 tuổi

Share: