Cải thiện hô 60% sau khi niềng răng mặt lưỡi nhổ 4 răng cho khách hàng vẩu nặng, cằm lùi, khớp cắn sâu

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa chìa, góc nghiêng hô nặng cằm lẹm, môi nhọn, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa 2 hàm, hàm trên cắm vis để kéo tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng thẳng trục, khớp cắn ổn định, độ cắn trùm bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết cắn sâu, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ vẩu 60%

Share: