Ca răng cửa hàm trên chìa, khớp cắn sâu được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi, nhổ 2 răng số 4 hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa ra ngoài, răng hơi lộn xộn, khớp cắn sâu, góc nghiêng môi hơi nhô

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2 răng số 4 hàm trên, mài kẽ hàm dưới tạo khoảng sắp đều răng

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, trục răng cửa thẳng, khớp cắn ổn định, độ cắn trùm bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, răng đỡ chìa, hết khớp cắn sâu, góc nghiêng thần thánh hơn

Share: