Ca niềng răng mắc cài mặt trong khắc phục móm, khớp cắn ngược, răng thưa cho khách hàng thiếu 1 răng cửa hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khớp cắn ngược, răng cửa hàm dưới thưa và phủ ra ngoài hàm trên, thiếu 1 răng cửa dưới

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: sắp đều răng, đẩy răng cửa hàm trên ra ngoài, kéo khít khe thưa hàm dưới

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, các răng khít nhau, có độ cắn phủ hàm trên ra ngoài hàm dưới

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khe thưa hàm dưới, hết cắn ngược, góc nghiêng đỡ móm

Share: